Kiilto Care efterbehandlings- och dammbindningsmedel för golv

Kiilto Care efterbehandlings- och dammbindningsmedel för golv

  • 439 kr
    Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Vattenbaserat efterbehandlings- och dammbindningsmedel utmärkt för avjämnade golv. Lämplig även som dammbildare på golv som utsätts för lättare belastning.

  • Vattenånggenomsläpplig folie
  • Mycket dryg
  • Inget behov av separat slipning före avjämning

Användningsområde
Vattenbaserat efterbehandlingsmedel speciellt avsett för flytande golvkonstruktioner t.ex. dB-golv. Rekommenderas även för andra avjämnade golv som står utan beläggning under en längre tid. Om den relativa luftfuktigheten är mycket låg kommer betonggolvet vara benäget för ojämn härdning och sprickbildning. Detta är typiskt i uppvärmda utrymmen under vintersäsongen.

Användning av efterbehandlingsmedlet rekommenderas särskilt för konstruktioner med ensidig uttorkning. Vid användning av efterbehandlingsmedlet härdar golvet jämnare och risken för sprickbildning blir mindre Bra fuktbeständighet och alkaliteten i betongen påverkar inte effektiviteten på Kiilto Care.

Lämplig för användning med vanliga golvbeläggningar som vinyl med skumbaksida, vinyl, textil, trägolv, laminat, klinker, sten etc. På grund av sina begränsade genomtränglighetsegenskaper rekommenderar vi borttagning av Kiilto Care genom slipning innan du installerar kork, linoleum och hellimmad parkett.
Lämplig även för betonggolv (OBS! Ta bort cementhud). Lämplig som dammbindare på golv som är utsatta för lätt slitage.

Vid behov kan golv behandlade med Kiilto Care primas med utspädd Kiilto Start Primer (1:4) före avjämning.

Åtgång
Kiilto Care 1 l + vatten 2 l = 3 l -> 20–30 m²

Bruksanvisning
Ta bort cementhud, lösa partiklar, dam och fett från underlaget. Blanda Kiilto Care med vatten i ett 1:2 förhållande. Blandningen kan appliceras på golvet dagen efter golvavjämningen har utförts. Applicera ett tunt skikt med t.ex. en pensel eller gummispackel. Golvet är gångbart efter 30 minuter från det att skiktet har applicerats. Undvik pölar av Kiilto Care.
Behandling med Kiilto Care fördröjer torkningen något i golvkonstruktionen. Gör en fuktmätning för att få fullständig information om fuktförhållandet i utrymmet.

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Produktblad
Säkerhetsdatablad

Färger
Vit

Densitet/specifik vikt

1

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år i torrt utrymme.

Åtgång

Kiilto Care 1 l + vatten 2 l = 3 l -> 20–30 m²

Förpackningsstorlekar

5 l plastflaska

Frostbeständighet

Fryser

Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20°C, minst +10 °C.

Klassificeringar och certifikat

M1