Kiilto Easyrapid DF Snabbfinspackel 0-5 mm 10kg

  • 249 kr
    Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Cementbaserat, snabbhärdande och dammreducerat finspackel för golv. Reparationer upp till 10 mm. Kan ytbeläggas redan 1–2 timmar efter spackling.

  • Snabbhärdande finspackel
  • Enkelt att applicera, pastös massa
  • Gångbar inom 1 timme
  • Beläggningsbar inom 1-2 timmar
  • Åtgång 1,1 kg/m²/mm
  • Lågalkaliskt

Användningsområde
Snabbhärdande, pastös finspackel för avjämning av golv på 0–5 mm före ytbeläggning. För mindre ytor, t.ex. reparationer och ifyllning, upp till 10 mm. För tjockare skikt rekommenderar vi Maxirapid. Easyrapid DF rekommenderas inte för spackling av undergolv till limmade trägolv. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning.
Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före spackling. Vid reparationer, ifyllning av hål eller avjämning av betong behövs ingen primning. Skivunderlag ska primas med outspädd Kiilto Start Primer före spackling.

Åtgång
1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,1 kg (ca 8–9 liter massa/säck).

Bruksanvisning
Strö ner pulvret under omrörning i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, pastös massa bildats. Applicera omedelbart på ett rengjort underlag med hjälp av en stålspackel. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Rekommenderas inte för avjämning av golv som ska målas.
I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska spacklet appliceras under tätskiktet.  Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad
Prestandadeklaration
eBVD

pH
< 11 (lågalkalisk)

Förvaring
Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader.

Beläggningsbar
1–2 tim

Åtgång
1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,1 kg (ca 8–9 liter massa/säck).

Gångbar
ca 45 min

Krympning
< 0,8 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek
0–5 mm

Blandningsförhållande
2,8–3,4 l vatten / 10 kg säck

Bearbetningstid
ca 15 min  
 
Ytdraghållfasthet
> 1 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar
Säck på 10 kg

Böjhållfasthet
F6 (> 6 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek
ca 0,25 mm

Typ/bindemedel
Polymer-specialcement-kvartssandsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget
Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur
Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat
CT-C25-F6 (EN13813), M1