Kiilto Epoxyfog (6 färger)

Kiilto Epoxyfog (6 färger)

 • 999 kr
  Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


2-komponents epoxybaserad fogmassa för keramiska plattor inom- och utomhus. Skapar en vattentät fog med utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.

 • Vattentät
 • Utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens
 • Fogbredd 1–10 mm
 • 6 färger
 • För professionell användning
   

  Före fogning, säkerställ att fästmassan är tillräckligt uttorkad och att fogarna är rengjorda. Fästmassan får maximalt täcka 1/3 av plattans fogdjup.

  Vid fogning ska temperaturen på underlag, material och plattor vara över 10 °C. Temperaturen påverkar starkt fogmassans konsistens, öppentid och härdning. Ju varmare massan är desto lättare är den att applicera och härdningen påskyndas. Golvvärme ska stängas av ca 1 timmar innan plattsättningen påbörjas och kan sättas på ca en vecka efter plattsättning.


  Kiilto Epoxyfog rekommenderas att blandas i hela förpackningar. Korrekt blandningsförhållande är viktigt för härdning och produktegenskaper. Blandningen utförs med maskinblandare på låg hastighet. Skrapa ner överskott på kanter ner i massan.


  Efter tillblandning kan massan delas upp i flera delar för att reaktionsvärmen inte ska förkorta öppentiden. Tillsätt inte vatten eller lösningsmedel i blandningen,
  Fogen appliceras med en styv epoxy applikator diagonalt över fogarna så att full fogfyllnad erhålls. Överskottsfog tas bort omedelbart för att underlätta tvättningen. Rengör plattorna så fort som möjligt med en grov svamp i cirkelrörelser. Under rengöringen kan överskotts fogmassa pressas upp på plattan.


  Rengör försiktigt med en mjuk svamp och rent vatten. I tvättvattnet kan Kiilto Epoxy Cleaner (10 ml / 1 l vatten) tillsättas för att underlätta rengöringen. Byt tvättvattnet regelbundet. Överskottsvattnet på plattsättningens yta torkas upp med en svamp. Byt svamp när svampens porer är igensatt med fogmassa. Rengöringen ska göras noggrant eftersom härdad Kiilto Epoxyfog är svår att få bort.


  Slutrengöringen görs nästa dag med Kiilto Epoxy Cleaner. Efter behandlingen ska plattorna rengöras ordentligt och torka. Vid användning av Kiilto Epoxy Cleaner i tvättvattnet eller för slutrengöringen, är det viktigt att skölja av ordentligt med rent vatten då Cleaner kan gulna över tid och missfärga fogen och plattan.
  Rengöringstiden varierar beroende på plattyp (ex. rustika och absorberande plattor)


  Vid behov måste fogning och rengöring testas i förväg.
  På stötte ytor måste fogning och rengöring göras i mindre sektioner.
  Verktygen kan tvättas i vatten omedelbart efter användning.

  För tätning av rörelsefogar, skarvar mellan material (t.ex. , hörn och rörinlopp) samt skarvar mellan plattor och andra ytmaterial använd elastiskt Kiilto Våtrumssilikon.
  Plattsättningen tål lätt belastning efter ett dygn. Sluthållfasthet uppnås efter 5 dagar (+ 23 ° C). Svala arbetsförhållanden fördröjer härdningen. Vid användning av produkten för läggning av plattor måste underlaget vara fast, torrt och rent. Applicera massan på ytan som ska plattsättas (fixkam 6x6x6 mm). Montera fast plattorna. Överskottsmassan tas omedelbart bort med vatten.


  Exempel på materialåtgång (materialspill är inte inkluderad i beräkningen):

  Plattans
  storlek

  Fog-
  bredd 

  Fog-
  djup

  Dryghet

  2 cm x 2 cm

  2 mm

  5 mm

  ca 1,7 kg/m2

  10 cm x 10 cm

  3 mm

  5 mm

  ca 0,7 kg/m2

  30 cm x 30 cm

  3 mm

  8 mm

  ca 0,5 kg/m2


  Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet.

  Produktblad
  Säkerhetsdatablad


  Appliceringstemperatur
  rekommendation: +18–20°C lägsta arbetstemperatur +10°C

  Bearbetningstid

  ca 30 -45 min (20°C). Starkt beroende av temperatur. Reaktionsvärmen kan förkortas.

  Blandningsförhållande

  Kiilto Epoxyfog rekommenderas att blandas i hela förpackningar.

  Densitet/Specifik vikt

  ca 1.5 kg/l

  Fogstorlek

  1-10 mm

  Färger

  6

  Förpackningsstorlekar

  Plastförpackningar om 2 och 5 kg

  Förvaring

  Oöppnad plastförpackning i torrt och svalt utrymme i 2 år.

  Nötningsmotstånd

  ≤ 250 mm3 (EN 13888)

  Tryckhållfasthet

  ≥ 45 N/mm 2 (EN 13888)

  Typ/bindemedel

  Epoxy

  Åtgång

  ca 0,5–1,5 kg/m² beroende på plattstorlek och fogbredd


    
  Följ oss gärna på Instagram och Facebook!