Kiilto HardPlan 2–20 mm 20kg

  • 369 kr
    Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Fiberförstärkt, snabbtorkande och cementbaserad avjämningsmassa för inom- och utomhusbruk. Ger en mycket hård och slät yta. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas och beläggas.

  • För inom- och utomhusbruk
  • Gångbar efter 1 timme
  • Beläggningsbar 2–5 mm/10 timmar, 20 mm/ 2 dygn
  • Pumpbar
  • Övermålningsbar
  • Tryckhållfasthet 40 MPa
  • Lågalkalisk

Användningsområde
För golvavjämning med skikttjocklek 2-20 mm inom- och utomhus före installation av golvbeläggning. Lämplig att applicera över golvvärmesystem i torrt utrymme, över en yta på max. 15 m².

Vid läggning av vinylgolv, LVT plattor eller liknande rekommenderar vi en skikttjocklek på 2-20 mm.
Om golvet ska målas eller beläggas med en polyuretan/epoxybeläggning, eller om underlaget är beläget utomhus, rekommenderar vi en skikttjocklek på 4-20 mm.

Lämplig för hem och kontor, takterrass och balkong, bostadsgarage, lager, luftkonditionerade rum och teknikrum. Vid inomhusutrymmen med lätt trafik, kan ett färdigt skikt av HardPlan vara obelagt och användas som det är. Om färg eller beläggning ska appliceras på färdigt HardPlan-skikt, kontrollera underlagskraven från färg/beläggningstillverkaren.

Underlaget ska vara rent, massivt och hållbart. Ta bort cementhud, färgstänk, limrester och andra orenheter och sopa eller dammsug golvet ordentligt.

Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (1:4) eller Primer One (20% Kiilto Primer One / 80% vatten) före golvavjämning. Renoverade eller skivgolv behandlas med outspädd Kiilto Start Primer eller Primer One före avjämning. Ej sugande underlag, som klinker eller målade ytor kan behandlas med Kiilto Fix Primer. I utomhusområden primas ytan med Kiilto Fix Primer. På betonggolv i källare måste kapillär fukt förhindras från att komma in i konstruktionen.
Betongunderlaget måste uppfylla den nationella standarden.

Åtgång
1.6 kg/m² (ett skikt på 1 mm)
En säck ger ca 12 liter massa

Bruksanvisning
Fyll blandningsbehållaren med den angivna mängden rent vatten. Strö ner HardPlan pulvret långsamt under kontinuerlig omrörning, i ett svalt (+10–25 °C), rent vatten tills en slät, flexibel massa bildats. Låt blandningen mogna i ca 2 min och blanda sedan igen före användning.
Applicera avjämningsmassan jämnt med en stål- eller tandad spackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med en pump för golvavjämning. Första skiktet måste vara torrt innan nästa skikt appliceras.
Torkningen av avjämningsmassan får inte påskyndas med t.ex. värme eller ventilation, då för snabb torkning kan orsaka torksprickor. Om temperaturen i rummet som avjämnas är högre än normalt, den relativa luftfuktigheten väldigt låg eller om det avjämnade golvet är utsatt för direkt solljus, rekommenderar vi att täcka golvet med en plastfolie så fort de är torrt nog för att gå på. Golvet ska golvbeläggas relativt snabbt efter det har härdat och torkat. Detta förhindrar ytan från att övertorka, spricka och lossna. Om golvet lämnas utan beläggning/täckning behandla ytan med Kiilto Care, ett efterbehandlings- och dammbindningsmedel.
Inte lämplig för permanenta ytor under vatten (t.ex. pooler).
OBS! Undvik användning av för mycket vatten, eftersom de försvagar underlaget och kan orsaka sprickor.

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet.

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad

pH
< 11 (låg alkali)

Förvaring
I en oöppnad förpackning, i torrt utrymme, max. 12 månader.

Beläggningsbar
2–5 mm / 10 timmar
20 mm / 2 dygn
(23ºC, 50% RF)

Åtgång
1.6 kg/m² (ett skikt på 1 mm)
En säck ger ca 12 liter massa

Gångbar
ca 1 timma (23ºC, 50% RF)

Krympning
< 0,7 ‰ (23ºC, 50% RF)

Skikttjocklek
2-20 mm

Viskositet
Flytvärde 130–140 mm,

Brandklass
A2fl-s1

Blandningsförhållande
4,0-4,5 l vatten/20 kg säck

Bearbetningstid
ca 20 min. (23ºC, 50% RF)  

Ytdraghållfasthet
> 2,0 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar
20 kg säck

Frostbeständighet
Frostbeständig

Böjhållfasthet
F10 ( > 10 MPa), EN13813

Max. kornstorlek
ca 0,6 mm

Typ/bindemedel
polymer-cement- kvarts-baserat pulver

Fuktighet i underlaget
Betong < 90 % RF

Tryckhållfasthet
C40 ( > 40 MPa), EN 13813

Appliceringstemperatur
Optimalt +18-23°C, minst +10 °C.

Klassificeringar och certifikat
CT-C40-F10 (EN13813), M1