Kiilto Kerafix Kakellim

  • 269 kr
    Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Fuktbeständigt lim för montering av keramiska plattor på vägg inomhus i torra utrymmen.

  • Ljus färg
  • Enkelt att använda
  • Färdigt för användning
  • Svag lukt

Användningsområde
Lämpligt för montering av keramiska plattor på vägg inomhus. Kiilto Kerafix är även lämpligt för limning av polystyren och PU-cellplast. Inte lämpligt för kaklade ytor som är ständigt i kontakt med vatten.

Åtgång
1–2 m²/l, beroende på spackeltandning och plattstorlek

Bruksanvisning
Lämpliga underlag är betong, murade konstruktioner och spacklade ytor samt cementbaserade skivor och gipsskivor. Ytan ska vara torr, fast och dammfri samt stabil (korrekt reglad). Keramiska plattor kan även limmas på en gammal kaklad yta eller en väggbeklädnad av plast: i dessa fall ska man låta limmet torka 5–7 dagar efter plattsättning innan man påbörjar fogningen. En gammal kaklad yta eller en väggbeklädnad av plast ska rengöras med Kiilto Clean Klinkerrent . En väggbeklädnad av plast ska även ruggas upp för att säkerställa vidhäftning.
Applicera limmet på ytan med en slät spackel och jämna sedan ut skiktet med en tandad spackel. Tryck genast fast plattorna på underlaget. Minsta fogbredd är 2 mm. Placeringen av plattorna kan justeras inom 15 minuter efter montering. Fogning kan utföras tidigast 24 timmar efter monteringen. På ej sugande underlag kan fogning göras tidigast 5–7 dagar efter limning. Påskynda inte torkningen.

 

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad
Prestandadeklaration
eBVD

Densitet/specifik vikt
1,45 kg/l

Förvaring
I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Åtgång
1–2 m²/l, beroende på spackeltandning och plattstorlek

Bearbetningstid
10–20 minuter beroende på rådande arbetsförhållanden

Förpackningsstorlekar
1 l, 3 l, 10 l

Frostbeständighet
Fryser (frostbeständig limfog)

Typ/bindemedel
Styrenakrylatdispersion

Fuktighet i underlaget
Betong: max. 4 vikt-% eller under 90 % RF

Appliceringstemperatur
+18–25 °C