Kiilto Plan Rapid 5–50 mm 25kg

Kiilto Plan Rapid 5–50 mm 25kg

 • 239 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 150 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 4-6 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 3-4 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Snabb, pumpbar, cementbaserad och fiberförstärkt flytspackel eller golvavjämningsmassa för golv inomhus, med eller utan golvvärme.

Vid köp av helpall (36 säckar)
229 kr/säck inkl moms

 • Pumpbar golvavjämningsmassa
 • Ger en yta som är färdig för golvbeläggning
 • Gångbar efter 1–3 timmar
 • Beläggningsbar efter 1–3 dygn
 • Fiberförstärkt
 • Åtgång 1,7 kg/m²/mm
 • Lågalkalisk
* ) jämfört med byggvaruhusen
Användningsområde
Pumpbar golvavjämningsmassa/flytspackel för betongunderlag före finavjämning eller ytbeläggning inomhus. Rekommenderad skikttjocklek 5–50 mm. Lämpliga utrymmen är bostäder, kontor och andra offentliga lokaler. Lämplig för vanliga ytbeläggningar på marknaden såsom natursten och keramiska plattor, vinyl, linoleum, kork och textil. Lämplig även för färdiga parkettgolv om de limmas ned i undergolvet med SMP-baserade lim, såsom Kiilto FlexSilan. Vi rekommenderar att du limmar övriga trägolv som ska limmas (mosaik och stavparkett) direkt på ett stadigt underlag av betong eller plywood. Kiilto Plan Rapid är lämplig även för värmegolv.
Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, limrester, färgfläckar och andra föroreningar med hjälp av slipning, fräsning eller blästring. Dammsug ytan ordentligt. Underlagen ska primas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del primer/4 delar vatten) före golvavjämningen. Väldigt porösa underlag primas två gånger. Primern stryks på underlaget 0,5–24 timmar före avjämningsarbetet. (Undvik pölbildning). Markera området som ska avjämnas och se till att massan inte hamnar i genomföringar med tätningslist/tätningsmassa. Eventuella läckor tätas med t.ex. mineralull före pumpning.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Åtgång

ca 17 kg pulver/m² vid en skikttjocklek på 10 mm.

Bruksanvisning

Blanda pulvret med vatten med en lämplig maskinblandare tills en smidig jämn massa bildas. Använd kallt, rent vatten (+10 °C–20 °C). Om pulvret är kallt, kan det dock blandas med varmt vatten (max. +35 °C). Avjämningsmassan och underlagets temperatur får inte underskrida +10 °C för att försäkra normal härdning. Undvik temperaturer över +25 °C. Högre temperaturer förkortar massans bearbetningstid och produktens flytförmåga försämras. Färdig massa pumpas på ytan genom gummislangen och sprids på golvet i breda ränder. Rändernas bredd beror på pumphastighet, skikttjocklek, arbetsförhållanden m.m.. Över 10 meter breda sektioner rekommenderas inte. Ihopflytning av ränderna kan göras med t.ex. en stålspackel. Efter pumpningen ska maskinen rengöras omedelbart med rent vatten. Synliga arbetsfogar och eventuella luftblåsor kan slipas bort 1–2 dygn efter avjämningen. Rörelsefogar i spackelskiktet planeras motsvarande med underlagets rörelsefogar. Andra rörelsefogar kan göras vid behov. Påskynda inte uttorkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på golvet. Golvet ska beläggas relativt snabbt efter torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar. Om golvet inte ska beläggas med ytskikt inom 14 dagar från avjämningen måste ytan täckas med plast senast dagen efter avjämningen. Lämpligt även för golv med lätt trafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). Obs: undvik att använda för mycket vatten!

Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.


Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF


pH

pH < 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader

Beläggningsbar

1–3 dagar

Åtgång

ca 17 kg pulver/m² vid en skikttjocklek på 10 mm.

Gångbar

1–3 tim

Krympning

≤ 0,5 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek

5–50 mm

Viskositet

Flytvärde 130-140 mm (EN 12706)

Blandningsförhållande

4,5–5,0 l / 25 kg säck  

Bearbetningstid

Färdigblandad massa måste användas inom 15 minuter.

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 25 kg och 1 000 kg

Böjhållfasthet

F7 (F > 7 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

ca 1 mm

Typ/bindemedel

Fiber-plast-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

+10–25 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F7 (EN13813), M1.