Kiilto Tasoflex 3–20 mm 20kg

Kiilto Tasoflex 3–20 mm 20kg

 • 219 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 80 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 4-6 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 3-4 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Cementbaserad, självutjämnande och pumpbar universal golvavjämningsmassa. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas. 

Vid köp av helpall (48 säckar)
189 kr/säck inkl moms

 •  Universal golvavjämning
 •  Goda självutjämnande egenskaper
 •  Pumpbar
 •  Gångbar ca 5 timmar
 •  Beläggningsbar 1 dygn/10 mm, 3 dygn/20 mm
 •  Åtgång 1,6 kg/m²/mm
 • Lågalkalisk

 * ) jämfört med byggvaruhusen

Användningsområde
Lämplig för avjämning av golvytor på 3–20 mm före golvläggning. För avjämningar över 20 mm rekommenderar vi Kiilto FloorHeat DF. Rekommenderas inte för avjämning före mosaikparkett.

Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Ta bort cementhud och färgfläckar och dammsug ytan noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före avjämning.

Betonggolv förbehandlas med utspädd 1:4 Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80% vatten) före golvavjämning. För ombyggnadsytor och skivunderlag måste ytan primas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor eller målade ytor, kan även behandlas med Kiilto FixPrimer.

Betongunderlaget måste uppfylla den nationella standarden.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Bruksanvisning
Fyll blandningskärlet med angiven mängd rent vatten (+10-25°C). Strö långsamt ner pulvret under omrörning tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning. Applicera den jämna massan genom att hälla den i breda ränder på golvet. Glätta ytan med en stålspackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med pump. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Lämpligt även för avjämning av målade golv i lätt gångtrafikerade utrymmen, men inte t.ex. i garage eller i våta utrymmen. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. i badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

OBS! Undvik att använda för mycket vatten då detta försvagar ythållfastheten och kan orsaka sprickbildning.

Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

pH
< 11 (lågalkalisk)

Förvaring
Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Beläggningsbar
1 dygn / 10 mm; 3 dygn / 20 mm

Åtgång
1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Gångbar
ca 5 timmar

Krympning
< 0,6 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek
3–20 mm

Viskositet
Flytvärde 145-155 mm, EN 12706

Blandningsförhållande
ca 4,5 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid
ca 30 min

Ytdraghållfasthet
(> 1 MPa), EN 13813

Förpackningsstorlekar
Säck på 20 kg

Böjhållfasthet
F6 (> 6 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek
ca 0,5 mm

Typ/bindemedel
Synthetharts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget
Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur
Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat
CT-C20-F6 (EN13813), M1