Flytspackel m.m.


Flytspackel  |  Golvbruk  |  Väggspackel  |  Primer  |  Verktyg & tillbehör

För badrum rekommenderar vi Kiilto Floor Heat DF flytspackel samt två säckar Kiilto 70 golvbruk för brantare fall i duschzonen.


Så flytspacklar man ett badrum 

För att flytspackla ett badrum med fall mot brunn rekommenderar vi Kiilto 70 golvbruk i duschzonen för att bygga ett brantare fall och flytspackel Kiilto Floor Heat DF i resten av badrummet. Dessa är idealiska för såväl elburen som vattenburen golvvärme. Bygger du på träbjälklag ska du förstärka med armeringsnät. Använd nivåmarkörer för att få rätt fall och rundtandad stålspackel för att sprida ut flytspacklet. Kiilto Start Primer eller Kiilto PrimerOne används innan flytspackling för att skapa en häftbrygga mellan flytspackel och underlag samt binda damm och fördröja inträngningen av vatten i flytspacklet till underlaget. Vi är upp till 50% billigare än byggvaruhandeln.