Monteringsanvisning för Kiilto tätskikt

Monteringsanvisning steg för steg för Kiilto K2 tätskikt med Kiilto KeraSafe+ våtrumsfolie eller rollbara Kiilto K1 ångspärr.

Kiilto monteringsanvisning

Innehåller även instruktioner för plattsättning med Kiilto fästmassa (fix) samt anvisningar för golvbrunnar, både väggnära brunnar och vanliga, från Purus, Unidrain, Blücher och Jafo.

Ladda ner Kiilto monteringsanvisning »
Ladda ner dokument för egenkontroll » 

🇬🇧 Monteringsanvisning på engelska »
🇷🇺 Monteringsanvisning på ryska »
🇵🇱 Monteringsanvisning på polska »


Monteringsanvisningen "Gör rätt, gör vattentätt" för Kiilto K2 tätskikt

Den här monteringsanvisningen "Gör rätt – gör vattentätt" är framtagen för dig som ska renovera eller bygga nytt badrum med Kiiltos tätskiktssystem. För att uppfylla dagens regler är det viktigt att följa monteringsanvisningen och använda de produkter som vi hänvisar till för att få ett godkänt resultat. Innan du börjar rekommenderar vi dig att läsa igenom monteringsanvisningen. Monteringsanvisning kan i tillämpliga delar användas när en privatperson utför arbetet ("gör-det-själv"-arbeten) liksom vid entreprenader som utförs av entreprenörer som är anslutna till en branschorganisation. I det senare fallet ska dokumentation göras i enlighet med den organisationens regelverk. Utförs arbetet av privatperson rekommenderar vi att arbetet dokumenteras med foton på varje delmoment. Monteringsanvisningen "Gör rätt – gör vattentätt" kan laddas ner via länken ovan och följer även med vid beställning av Kiilto tätskikt.

 

Branschregler för våtrum

Enligt BBR (Boverkets Byggregler) ska våtrum vara ång- och vattentäta. Båda Kiiltos system som finns i den här monteringsanvisningen uppfyller gränsvärdet för ånggenomgångsmotstånd på 1 000 000 s/m enligt gällande BBR och BBV 21:1 (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum). För att göra våtutrymmen säkra har Byggkeramikrådet tagit fram branschregler (BBV Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) för våtutrymmen i bostadsmiljö, som ska beklädas med ytskikt av kakel, klinker, natursten eller mosaik. Kiiltos rekommendationer är ett utdrag ur branschreglerna tillsammans med Kiiltos egen erfarenhet. På Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se finns gällande branschreglerna (BBV) i sin helhet. Kiiltos tätskiktssystem för vägg- och golv i denna broschyr är godkända av Byggkeramikrådet.

 


MONTERINGSANVISNING / INSTRUKTIONER / MANUAL / BRUKSANVISNING
 

Rollbart tätskikt med Kiilto K System: K1 Ångspärr och K2 Tätskikt
KeraSafe+ foliesystem: KeraSafe+ folie och K2 Tätskikt
Golv- och Väggnära Brunnar - med Kiilto K System eller KeraSafe+ foliesystem