Kiilto 60 Snabbgolvbruk 10–200 mm 20 kg

Kiilto 60 Snabbgolvbruk 10–200 mm 20 kg

 • 179 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 110 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Cementbaserat, snabbhärdande och -torkande golvbruk för gjutning, ifyllning och fallbyggnation inomhus. Ca 11 liter färdig massa/säck. 

Vid köp av helpall (48 säckar)
149 kr/säck inkl moms

 

 • Snabbgolvbruk för gjutning, ifyllnad, fallbyggnation och värmegolv
 • Gångbar efter ca 2 timmar
 • Beläggningsbar från 16 timmar
 • Åtgång 1,9 kg/m²/mm
 • Ca 11 liter färdig massa / säck
 • Lågalkaliskt

  Användningsområde
  Kiilto 60 är ett specialcementbaserat, snabbhärdande och snabbtorkande golvbruk för gjutning, ifyllnad och fallbyggnation i skikt på 10–200 mm inomhus. En yta som glättats noggrant kan behandlas med tätskikt. För efterbearbetning av golvytan före beläggning av ytskikt rekommenderar vi Kiilto flytspackel.

  1. Fasta konstruktioner/betongunderlag: Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar och dammsug golvet noggrant. Vidhäftningen mellan betonggolvet och Kiilto 60 säkerställs genom att borsta en häftbrygga på golvet innan applicering av golvbruk. Häftbryggan består av en blandning av Kiilto 60 (20 kg), Kiilto Fixbinder (1 liter) och vatten (1,5 liter). Kiilto 60 gnids in den färska häftbryggan. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

  2. Flytande konstruktioner/svaga betongunderlag och olika byggnadsskivor: Gjutningen skiljs från undergolvet med t.ex. Geotextil eller byggnadsplast. Gjutningen avskiljs från väggar och genomföringar med separerande kantband/elastisk fogmassa. Tjockleken på gjutningen ska vara minst 50 mm tjock armerad konstruktion (t.ex. # 150 Ø 5). Vid golvvärme ska kablar/rör fixeras i betongarmeringen.

  Åtgång
  1 mm lager/m² torr, fast massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter golvbruk/säck).

  Bruksanvisning
  Strö långsamt ner Kiilto 60-pulvret i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda med en maskinvisp tills en slät och jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör om innan applicering. Blandning kan även ske med en betongblandare (blandningstid ca 5 minuter). Applicera Kiilto 60 i ett jämnt skikt med en rätskiva eller en bred stålspackel. Ytan glättas med en stålspackel. Gjutningen måste vara torr före avjämning med golvspackel. Påskynda inte torkningen av golvbruken med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Om golvet inte ska beläggas förrän 2 veckor från gjutningen bör det täckas med plast senast dagen efter avjämningen.

  Tätskikt/ytbeläggning kan installeras från 16 timmar efter applicering av golvbruket, Keramix tätskikt efter endast 4 timmar vid optimalt torkförhållanden (20 °C, 50 % RF). Golvbruket uppnår snabbt god ytstyrka och binder kemikaliskt den vattenmängd som anges i anvisningarna. Hög fukthalt i underlaget och dåliga torkförhållanden kommer att fördröja härdningsprocessen. Med tanke på golvbeläggning och underlagets fukthalt ska RYL-bestämmelserna och ytbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Vid bedömning av underlagets beläggningsbarhet ska hela konstruktionen beaktas.

  Vid större ytor ska behovet av rörelsefogar beaktas. Rekommenderas inte för golv som ska målas. Rekommenderas inte för underlag där parkett ska limmas. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska golvbruket appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

  Miljö & säkerhet

  Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.

  Produktblad PDF

  Säkerhetsdatablad PDF

   

  pH
  < 11 (lågalkalisk)

  Förvaring
  Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader

  Beläggningsbar
  ca 16 timmar

  Åtgång
  1 mm lager/m² torr, fast massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter golvbruk/säck).

  Gångbar
  ca 2 timmar

  Krympning
  < 0,9 ‰ ( 23 °C, 50 % RF )

  Skikttjocklek
  10–200 mm

  Blandningsförhållande
  1,6–1,8 l vatten / 20 kg säck  

  Bearbetningstid
  30–45 min

  Ytdraghållfasthet
  > 1 MPa, EN 13813

  Förpackningsstorlekar
  Kiilto 60 snabbgolvbruk 20 kg (säck)
  Kiilto 60 snabbgolvbruk 20 kg (säck) x 48 (helpall)

  Böjhållfasthet
  F4 (> 4 MPa), EN 13813

  Max. kornstorlek
  ca 3 mm

  Typ/bindemedel
  Harts-cement-kvartssandsbaserat pulver

  Fuktighet i underlaget
  Betong < 95 % RF

  Appliceringstemperatur
  Optimalt +18-20 °C, minimum +10 °C

  Klassificeringar och certifikat
  Kiilto 60 snabbgolvbruk uppfyller kriterier för Sunda Hus, BASTA, LEED, Nordic Swan och CT-C20-F4 (EN13813) samt har emissionsklass M1.