Kiilto Core kakel- & klinkerfog 10 kg (3 färger)

Kiilto Core kakel- & klinkerfog 10 kg (3 färger)

  • 399 kr
    Enhetspris per 
  • Spara 50 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Specialfog för keramiska plattor på golv och vägg. Innehåller inga komponenter som kan orsaka kalkutfällning. Snabbt och enkelt att skapa enhetliga fogar utan färgskiftningar. Kiilto Core matchar färgerna på Kiilto Våtrumssilikon.

  • Orsakar inte kalkutfällning
  • Snabb specialfog för golv och vägg
  • För bostäder och offentliga miljöer, både inom- och utomhus.
  • Låg materialåtgång: 0,3-1,5 kg/kvm beroende på fog och platta
  • Fogbredd 2-12 mm

Färgkarta

Kiilto fog Core färgkarta

Åtgångstabell fogmassa kg/m²

Exempel på åtgång av fogmassa (materialspill är ej inräknat):


Plattstorlek

Fogbredd
Fogdjup Åtgång
10x10 3 mm 5 mm ca 0,5
30x30 3 mm 8 mm ca 0,4

 


Kiilto Pro Core är en snabbhärdande fogmassa för fogning av keramiska plattor och stenar på vägg och golv. Utformad för professionell användning. Kiilto Pro Core är lämplig för en fogbredd på 2–12 mm och ett fogdjup på minst 3 mm. Fogning kan göras inom 5 timmar till 3 dagar efter plattsättning (beroende på fästmassa, underlag och rådande arbetsförhållanden). Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

Blandning:
Kiilto Pro Core hälls ner i ett kallt, rent vatten under maskinell omrörning. (Blandningsförhållande: 5 kg pulver och 1.2-1.3 liter rent vatten) låt pulvret lösas upp i vattnet under 1-2 minuter och rör om igen. Färdigblandad massa ska användas inom 30-45 minuter.

Fogning:
Applicera fogmassan med en gummispackel diagonalt över fogarna. Pressa kraftigt så att fogmassan fyller fogarna ordentligt. Låt torka tills fogmassan inte längre fastnar på fingrarna (vanligtvis 15–30 minuter) och rengör sedan med en fuktig svamp. Torktiden är beroende på platta, underlag, fogstorlek och rådande arbetsförhållanden. För tidig rengöring eller för mycket vatten kan orsaka missfärgning av fogen. Byt ut smutsigt rengöringsvatten regelbundet och ersätt med rent vatten för att få jämnare fogar och minimera kalkavlagring.

När fogmassan har torkat, rengör ytan med en torr trasa eller trassel. Fukta fogarna med rent vatten (t.ex. med en vattenspruta) 1–3 gånger under de första 24 timmarna för optimal fogstyrka. Använd Kiilto Våtrumssilikon för fogning av hörn och genomföringar.

OBS! Vi rekommenderar att oglaserade plattor fuktas före fogning. Vid montering av porösa plattor, testa först hur fogmassan släpper vid tvättning från kakelytan. Undvik fogfärger som skiljer sig för mycket från plattans färg. Vid fogning av täljsten eller andra porösa material, följ noggrant tillverkarens anvisningar.


Ytterligare information

Även om produkten i sig själv inte bildar saltutslag kan vattnet som vandrar i konstruktionen innehålla salter som kan ansamlas till ytan av fogen när vattnet avdunstar. Detta är bara en kosmetiskt och påverkar inte produktens prestanda på något sätt.

Sura rengöringsmedel kan skada cementet som används som bindemedel i fogmassan. Vid användning av surt rengöringsmedel, följ upp med ett alkaliskt rengöringsmedel för att neutralisera ytan.

På grund av tillverkningsteknik vid färgsättning, kan en mindre färgskillnad uppstå mellan fogfärgen och den färdiga fogen. För att undvika färgskillnad, se till att samtliga förpackningar har samma batchnummer.

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. För rätt användning av produkten, läs produktbladet, arbetsinstruktioner och säkerhetsdatablad på www.kiilto.se

Kiilto Pro Core förvaras i oöppnad förpackning i torrt utrymmen max. 15 månader från tillverkningsdatum.


Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

Märkningar

 

Förvaring
Kiilto Pro Core förvaras i oöppnad förpackning i torrt utrymmen max. 15 månader från tillverkningsdatum.

Åtgång
Normalt 0,3-1,5 kg/m² beroende på plattstorlek och fogbredd.

Fogstorlek
Fogbredd 2–12 mm, fogdjup minst 3 mm.

Krympning
≤ 3 mm/m.

Blandningsförhållande
5 viktdelar fogpulver per 1,2-1,3 viktdelar rent vatten.

Bearbetningstid
Ca 30–45 minuter efter tillsats av vatten.

Förpackningsstorlekar
10 kg plasthink med 2 st 5 kg påsar.

Frostbeständighet
Tryckhållfasthet ≥ 15 MPa och böjhållfasthet ≥ 2,5 MPa (EN 13888) efter frysnings-tiningscykler.

Vattenabsorption
< 2 g/30 min, < 5 g/240 min (EN 13888)

Typ/bindemedel
Bindemedel: cement och polymer; aggregat: kalksten.

Appliceringstemperatur
Rekommendation: +18–20°C lägsta arbetstemperatur +5°C

Böjhållfasthet

≥ 2,5 MPa (EN 13888)

Tryckhållfasthet

≥ 15 MPa (EN 13888)


Kiilto Pro Core Tile Grout