Kiilto EPS Light DF lättbetong

  • 399 kr
    Enhetspris per 
  • Spara 70 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Mycket lätt (440 kg/m³) och dammreducerad EPS-cementbaserad fyllnadsmassa. Kan användas på träunderlag likaväl som betong och andra fasta underlag. Dryg, 45 l färdig produkt/säck. Stor utfyllnadskapacitet. Värmeledningsförmåga ca 0,13 W/mK.

  • Lättbetong med cement och EPS-granulat
  • Dammreducerad
  • Även för tjocka skikttjocklekar
  • Ca 45 liter färdig massa/säck

 

Mängdrabatt

Vid köp av helpall (15 säckar) 5.235 kr inkl moms (= 349 kr/säck).

Användningsområde
Dammreducerad lättbetong med cement och EPS-granulat för gjutning av undergolv. Lämplig för t.ex. fyllning av utrymmen mellan träreglar, övriga fyllningar samt för att höja golvkonstruktioner. För att säkerställa nödvändig hållfasthet avjämnas det gjutna lättbetongsskiktet med lämplig fiberförstärkt avjämningsmassa från Kiilto (minst 15 mm skikt av avjämningsmassan). Lämplig för både torr- och våtutrymmen inomhus. Värmegolvledningsförmåga ca 0,13 W/mK.
 
1. Fasta golvkonstruktioner/betong eller byggskivor: Underlaget ska vara rent, fast och hållbart. Ta bort cementhud, färgstänk, limrester och andra föroreningar och dammsug golvet ordentligt.
Betongunderlaget primas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del Kiilto Start Primer till 4 delar vatten), före applicering av lättbetongen. På skivunderlag används Kiilto Start Primer outspädd. Gjutskiktet måste vara minst 15 mm.

2. Flytande konstruktioner: Gjutningen separeras från golvunderlaget med t.ex. plast eller geotextil. Gjutningen separeras från väggar och rörgenomföringar med kantband eller elastisk tätning. Gjutningsskiktet måste vara minst 30 mm.

Avjämningsskiktet ska alltid förstärkas med stål- eller glasfibernät (se separata konstruktionsbilder). Golvvärmekablar/rör ska alltid fixeras i ett armeringsnät av stål.

Åtgång
1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 0,36 kg (ca 45 liter betong/säck).

Bruksanvisning
Strö ner EPS Light DF i svalt (+10–20°C) rent vatten. Vattenmängden beror på appliceringsmetoden (manuellt/pump).
För att säkerställa en jämn blandning, använd alltid hela säcken.

Applicera massan med rätskiva och/eller en bred stålspackel i ett jämnt skikt. Jämna till och släta ut ytan. Om ytan inte kan avjämnas inom 5 dagar från gjutningstillfället, ska den täckas med t.ex. plast.

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Produktblad
Säkerhetsdatablad
eBVD

Densitet/specifik vikt
Härdad 440 kg/m³

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.

Beläggningsbar

Kan avjämnas med lämplig avjämningsmassa från Kiilto efter 20–30 timmar vid bra torkningsförhållanden (18–20 °C, 50 % RF)

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 0,36 kg (ca 45 liter betong/säck).

Gångbar

8–10 timmar (20 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek

Fasta konstruktioner: 15 mm
Flytande konstruktioner: minst 30 mm

Brandklass

B fl-s1

Blandningsförhållande

7,5–9,5 l vatten/50 l säck
(7,5 l för hand, 9,5 l med pump)

Bearbetningstid

ca 60 min

Förpackningsstorlekar

50 l plastsäck/ca 17 kg

Max. kornstorlek

1–3 mm

Typ/bindemedel

Cementbaserat pulver med EPS-granulat

Appliceringstemperatur

10–25 °C

Klassificeringar och certifikat

M1