Kiilto Floorfix DF fästmassa (stora plattor, ej natursten) 20 kg

Kiilto Floorfix DF fästmassa (stora plattor, ej natursten) 20 kg

 • 329 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 180 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

* ) jämfört med byggvaruhandeln

Kiilto Floorfix DF

Dammreducerad och cementbaserad fästmassa idealisk för montering av keramiska golvplattor i torr- och våtutrymmen. Inte för natursten. Fogning kan ske redan efter 16 timmar. Lämplig även för utomhusbruk.

 • Dammreducerad
 • Lämplig för större klinker
 • Enkel att använda och flexibel
 • Även för utomhusbruk
 • C2ES1 (C2ES2 med Kiilto Fixbinder)
 • Fogning absorberande underlag: 16 timmar
 • Fogning ickeabsorberande underlag: 2 dygn efter plattsättning
 • Åtgång 3,5–5 kg/m²
Användningsområde
Flexibel fästmassa för montering av storformatsplattor på betong, klinkergolv samt gips- och fibercementskivor. När plattsättning sker på skivunderlag ska du se till att underlaget är tillräckligt stabilt. Kiilto Floorfix DF säkerställer en bra vidhäftning mellan plattor och underlag. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning. Kan användas i kombination med Kiilto Tätskikt. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena, fasta och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag. Skivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på klinker (endast inomhus) ska du se till att plattorna är ordentligt fixerade till dess underlag. Ta bort vax, fett och smuts från ytan med Kiilto Målartvätt och skölj noggrant. Efter torkning ska ytan slipas och slipdammet avlägsnas.

Åtgång
ca 3,5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 9 mm:s tandning
ca 5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 15 mm:s tandning

Bruksanvisning
Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn, smidig massa bildats. Låt massan mogna under ca 5 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 10–15 minuter.
Tryck fast plattorna ordentligt mot den färska massan. Plattorna kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt lösgöra en platta för att säkerställa att nästan hela baksidan av plattan är täckt med fästmassa (80-90%). Vid plattsättning utomhus, ska täckningen på baksidan av plattan vara 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattans storlek, material och underlag. Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.
Belastning kan ske ca 16 timmar efter plattsättning i normal rumstemperatur. Fogning kan utföras med Kiilto Kakel- och/eller Klinkerfog tidigast 16 timmar efter plattsättning, på icke-absorberande underlag tidigast efter ca 48 timmar. Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.
Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.
Massans deformationsupptagningsförmåga kan förbättras till klass C2ES2 genom att tillsätta Kiilto Fixbinder (5 l Fixbinder, 2 l vatten och 20 kg Floorfix).

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För över 10 millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golvspackel.

Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

Förvaring
Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Åtgång
ca 3,5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 9 mm:s tandning
ca 5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 15 mm:s tandning

Öppentid
Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Brandklass
E

Deformationsförmåga
Över 2,5 mm (EN12002)

Blandningsförhållande
5,8–6,2 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid
Bearbetningstid ca 2 timmar efter att vatten tillsatts

Ytdraghållfasthet
Över 1,0 MPa (EN 1348)

Förpackningsstorlekar
Säck på 20 kg

Frostbeständighet
Frostbeständig

Max. kornstorlek
0,5 mm

Typ/bindemedel
Polymer-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget
- Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur
Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Klassificeringar och certifikat
C2ES1, M1