Kiilto HighFlex S2 DF fästmassa 10 kg

Kiilto HighFlex S2 DF fästmassa 10 kg

 • 769 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 110 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Kiilto HighFlex S2 DF

Cementbaserad och dammreducerad vit fästmassa med lättfiller och god deformationsupptagningsförmåga. Idealisk för montering av t ex glasmosaik, natursten, paneler bakom bastuaggregat och prefabricerade stålbadrum. Lämplig även för utomhusbruk.

 • Dammreducerad, vit, tixotrop, värmebeständig
 • Smidig
 • För montering av keramiska plattor, glasmosaik och natursten
 • Plattsättning av panel bakom bastuaggregat
 • Även för utomhusbruk
 • C2TES2
 • Fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar efter plattsättning
 • Åtgång 0,8–1,1 kg/m²

Användningsområde
Kiilto Highflex S2 DF är en nästan vit, tixotrop, mycket dryg, cementbaserad fästmassa med lättfiller för montering av keramiska plattor, glasmosaik, och natursten. God deformationsupptagningsförmåga. Den nya dammreducerade tekniken minskar avsevärt mängden av damm under blandningen. Lämpliga underlag är t.ex. vinyl, kakel, klinker, betong och byggskivor samt underlag behandlade med Kiilto Tätskikt. Fästmassan kan användas på varma ytor, t.ex. eldstäder eller paneler bakom bastuaggregat (i privat bastu) där den högsta temperaturen är 100 ºC. Överväg behovet av rörelsefogar – fogning måste då utföras vid normal rumstemperatur. Plattsättning kan utföras utan fogsnöre. Golvvärme måste stängas av minst 24 timmar före fogarbeten. Lämpligt för inom- och utomhusbruk.

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag (ej skivor). Vid plattsättning på vinyl, kakel och klinkerunderlag, se till att:

 • Ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
 • Befintlig beläggning är ordentligt fixerad
 • Vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med alkaliskt rengöringsmedel och sköljts noggrant.
Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas.

Vid plattsättning på PVC-belagd stålplåt (t.ex. prefabricerade stålbadrum):

Ta bort vax, fett och smuts från ytan med ett alkaliskt rengöringsmedel och skölj noggrant. Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas. Väggar primas med outspädd Kiilto Gel Primer (för vertikala ytor).

Åtgång
ca 1,1 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) 6 mm)
ca 0,8 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Bruksanvisning
Strö långsamt ner Highflex S2 DF-pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under ca 10–15 minuter och rör sedan om försiktigt igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 20 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Plattorna kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av massan (kakel 70–75 % och klinkerplattor 80–90 %). Vid plattsättning utomhus ska plattans baksida täckas till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattstorlek och underlag.

Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Fogning med Kiilto Kakel- och/eller Klinkerfog kan utföras på vägg efter 12 timmar från plattsättning och på golv efter 24 timmar. Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För flera millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

Glid
Under 0,5 mm (EN 1308)

Förvaring
Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Åtgång
ca 1,1 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) 6 mm)
ca 0,8 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Öppentid
Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Brandklass
E

Deformationsförmåga
Över 5,0 mm (EN 12002)

Blandningsförhållande
ca 4,5 l vatten / 10 kg pulver (väggar)
ca 5,0 l vatten / 10 kg pulver (golv)

Bearbetningstid
Bearbetningstid ca 2 timmar efter att vatten tillsatts

Ytdraghållfasthet
Över 1,0 MPa (EN 1348)

Förpackningsstorlekar
10 kg säck

Frostbeständighet
Frostbeständig

Max. kornstorlek
0,3 mm

Typ/bindemedel
Polymer-aluminatcement-lättfiller-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget
Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur
Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Klassificeringar och certifikat
C2TES2 (EN12004), M1