Kiilto M1000 ECO

  • 689 kr
    Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Vattenbaserat monteringslim för Kiilto KeraSafe våtrumsfolie. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare.

  • Lim för montering av Kiilto KeraSafe våtrumsfolie
  • Plattsättning ska inom 48 timmar efter montering av folie
  • Vattenbaserat
  • Emitterar inte 2-etylhexanol, innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare
  • Även lämpligt för golv- och väggbeläggningar

Användningsområde
Vattenbaserat akryldispersionslim för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Även lämpligt för montering av vinylgolv och -plattor, linoleumgolv, gummimattor och textilmattor med skumrygg samt över 0,6 mm tjocka väggmattor både på porösa och icke-porösa underlag i våta och torra utrymmen.

Åtgång
4–6 kvm per liter

Bruksanvisning

För montering av KeraSafe våtrumsfolie, se denna monteringsanvisning.

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Skarvarna i brädgolv ska slipas. Då ytskikt monteras på byggnadsskivor, följ skivtillverkarens anvisningar.

Rör om limmet vid behov före användning och applicera limmet med fintandad limspridare eller med roller. Använd våtlimningsmetoden. Tryck fast beläggningen direkt mot underlaget och gnid fast den ordentligt. Om beläggningen är stel eller ska vikas, låt limmet lufta 10–20 minuter innan ytskiktet trycks fast på underlaget. Vid montering av täta beläggningar på täta underlag, låt limmet lufta så länge som 60 minuter innan du trycker fast beläggningen på underlaget. Alternativt kan våden läggas ned i det färska limmet, lyftas upp och låta luftas 20–30 minuter. Gnid sedan fast våden noggrant på underlaget. Ta bort färska limfläckar med vatten. Intorkade limfläckar rengörs med ett starkt alkaliskt rengöringsmedel eller xylen. Följ även golvtillverkarens monteringsanvisningar.

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad
eBVD

Förvaring
I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Åtgång

4–6 m²/l

Bearbetningstid

Våtlimning: 0–20 min
Sen våtlimning: 10–30 min
Häftlimning: 30-60 min

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l, 10 l

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

Akrylatsampolymer

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 85 % RF
Trä: 8–12 %

Appliceringstemperatur

+18–25 °C