Kiilto OT Väggspackel 5–20 mm (40 mm vid ilagning) 20kg

  • 159 kr
    Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Cementbaserat, fiberförstärkt spackel med goda fyllnadsegenskaper för avjämning och lagning av väggytor i torr- och våtutrymmen. Skikttjocklek vid ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm. För inom- och utomhusbruk.

  • Cementbaserat spackel
  • Torr- och våtutrymmen
  • För inom- och utomhusbruk
  • Torktid 1–3 dygn
  • Ilagning 5–40 mm, bredspackling 5–20 mm
  • Ågång 1,6 kg/m²/mm

Användningsområde
Kiilto OT är ett väggspackel för avjämning av massiva väggar. Den färdiga ytan kan målas eller plattsättas. Om ytan måste vara slätare, t.ex. under tätskikt, kan ytan bredspacklas med ett finare cementbaserat, våtrumsväggspackel från Kiilto eller slätas med en stålspackel.

Åtgång
1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,6 kg

Bruksanvisning
Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Torra underlag ska fuktas lätt före spackling. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Strö Kiilto OT-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 10–15 minuter och rör om en gång till. Applicera spacklet med en stålspackel.

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad
Prestandadeklaration
eBVD

Färg
Grå
Förvaring
I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.
Åtgång
1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,6 kg
Öppentid
2–3 timmar (+18°C)
Skikttjocklek
Ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm
Torktid
ca 1–3 dygn (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)
Blandningsförhållande
4,8-5,2 l vatten/20 kg säck
Ytdraghållfasthet
> 0,5 MPa (EN 998-1)
Förpackningsstorlekar
20 kg säck
Max. kornstorlek
3 mm
Typ/bindemedel
Polymer-cement-sandbaserat pulver
Fuktighet i underlaget
Betong < 90% RF
Arbetsförhållanden
Rekommendation: +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5°C