Kiilto Start Primer

 • 99 kr
  Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Primer som används före Kiilto flytspackel. Primern bildar en häftbrygga mellan underlag och avjämningsmassa (flytspackel eller golvbruk).

 • Fördröjer inträngningen av vatten i avjämningsmassan till underlaget
 • Mycket dryg och binder damm
 • Vattenbaserad och vattenlöslig
 • För absorberande och ickeabsorberande golvytor
 • För ökad vidhäftning före flytspackling

  Primern har god fuktbeständighet och bildar en häftbrygga mellan flytspacklet och underlaget. Alkalisk betong minskar inte primerns funktion. Ej lämpligt som tillsatsmedel för flytspackel.

  Avlägsna cementhud, damm lös smuts och fett. Vid behov görs en mekanisk slipning eller fräsning. Applicera primern i ett tunt, jämnt skikt med t.ex. en borste. Undvik pölbildning. På byggskivor eller icke-absorberande underlag måste primern torka cirka 2 timmar före avjämning. Rådande omständigheter såsom rummets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på torkningen. Våra rekommendationer kan därför endast betraktas som riktgivande. Avjämning ska göras senast inom 24 timmar efter primningen.

  Späd enligt nedan beroende på golvyta:

  • Golv som är känsliga för fukt, t.ex. av gips eller trämaterial: Outspädd
  • Byggskivor, t.ex. spån- och gipsskivor: Outspädd
  • Icke-absorberande underlag, t.ex. keramiska plattor: Outspädd
  • Betong- och cementbaserad avjämningsmassa (flytspackel eller golvbruk): 1 del primer till 4 delar vatten

  Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.

  Tekniskt datablad
  Säkerhetsdatablad
  eBVD

  Förvaring
  Oöppnad i torrt utrymme 1 år.

  Åtgång
  Utspädning: Primer 1 l + vatten 4 l = 5 l cirka 30 m².
  Outspädd / icke-absorberande underlag: Primer 1 l cirka 10 m²

  Förpackningsstorlekar
  1 l, 3 l och 10 l 

  Frostbeständighet
  Fryser

  Fuktighet i underlaget
  Betong < 95 % RF

  Appliceringstemperatur
  Optimal +18–20 °C, minimum +10 °C


    
  Följ oss gärna på Instagram och Facebook!