Kiilto Pro Primer 001

Kiilto Pro Primer 001

  • 119 kr
    Enhetspris per 
  • Spara 0 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Kiilto Pro Primer 001 är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och avjämningsprodukter. Produkten är helt fri från ammoniak, har en mycket god alkalibeständighet samt mycket goda vidhäftningsegenskaper på de flesta typer av underlag. Produkten är vattenbaserad, kan appliceras och hanteras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

  • Akrylatprimer
  • Liten partikelstorlek
  • Mycket god vidhäftning
  • Alkalibeständig
  • Fri från ammoniakBruksanvisning

Kiilto Pro Primer 001 kan användas på de flesta typer av underlag såsom betong, lättbetong, trä och rostskyddad metall mm. För åtgång samt blandningsförhållanden se under rubriken primerguide.

UNDERLAG
Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för Kiilto Pro Primer 001. Det ska vara rent, torrt, samt fritt från damm, cementhud, oljor och fetter eller andra ämnen som på något sätt kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning och/eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

LEVERANS
Kiilto Pro Primer 001 levereras i förpackning om 1 samt 5 liter. Samtliga förpackningar är försedda med tätslutande och återförslutningsbart lock.

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Underlagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primningsarbetet påbörjas. Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C - +20°C, dock max +25°C. Drag och på annat sätt forcerad uttorkning skall undvikas.

APPLICERING
Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan, säkerställ att det ej bildas pölar. Primerlösningen skall alltid arbetas in i underlaget till en heltäckande film med en mjuk borste. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 48 timmar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om TM Primer 001 vid större ytor appliceras med s.k. primerpump så ska alltid i direkt anslutning till appliceringen efterföljande bearbetning av primerlösningen ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

BLANDNING

UNDERLAG BLANDNING PRIMER/VATTEN
Betong 1:3
Starkt sugande betong 2 ggr, först 1:5 sedan 1:3
Lättbetong 2 ggr, först 1:5 sedan 1:3
Golvspån, golvgipsskiva 5:1
Brädgolv 5:1
Sten, klinker, täta underlag* 1:1 sedan strö med pulver
Avjämningsmassa 1:3
Läggnings- och sättbruk 1-2 ggr, först 1:5 sedan 1:3
Rostskyddad metall* 1:0

*Strö i pulver och borsta in direkt i den våta primern.

Temperatur Primer 001 +10°C - +25°C
Lagringstid frostfritt min 12 månader vid +5°C- +25°C
Vattentemperatur +5°C - +25°C
Vattenbehov Se primerguide
Blandningstid Ca: 1 min

RENGÖRING
Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att torkad primer är svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra verktygen innan primern torkat. Den torkade/härdade produkten kan avlägsnas mekaniskt.

UTTORKNING
Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +15°C - +20°C, i underlag och luft samt 40-70 % RF i omgivande luft. Produkten kan under förutsättning att ytan är torr och sugande läggas på betong/avjämningsmassa med upp till 95 % RF.


Ytterligare information
Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet
Produkten är vattenbaserad, kan appliceras och hanteras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning. Dock rekommenderas skyddshandskar eftersom torkad/härdad produkt är mycket svår att få bort från huden. Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

 

Lagringstid
Frostfritt min 12 månader vid +5°C- +25°C

Densitet/Specifik vikt
1,0 kg/liter

Förpackningsstorlekar

Flaska 1 liter
Dunk 5 liter

pH
7,5-8

Åtgång
Ca 0,1-0,15 liter per kvm