Kiilto K-system tätskikt för våtrum

Rollbart tätskiktssystem för massivkonstruktioner.  Systemet består av Kiilto K1 ångspärr och Kiilto K2 tätskikt.

I de flesta fall rekommenderar vi Kiilto KeraSafe-systemet med våtrumsfolie, men vid massivkonstruktioner som betong, puts eller murverk kan även Kiiltos rollbara K-system användas. I våtrum i källare med tillskjutande fukt välj istället tätskiktssystemet Kiilto Keramix