Kiilto K1 Ångspärr

  • 2 399 kr
    Enhetspris per 
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


Ångspärr för badrum och andra våtrum som tillsammans med Kiilto K2 tätskikt ingår i Kiiltos rollbara tätskiktssystem Kiilto K-System.

Användningsområde

Kiilto K1 är en vattenbaserad, färdigblandad ångspärr för tätskiktsapplicering av ytor före montering av plattor (ej lämpligt för simbassänger). Kiilto K1 ska användas i kombination med Kiilto K2 tätskikt enligt Kiilto K-tätskiktssystem.

Underlaget ska vara torrt, sugande, dammfritt och jämnt. Allt material som kan försämra tätskiktets vidhäftning ska avlägsnas. Sviktande konstruktioner ska förstärkas innan arbetet påbörjas. Säkerställ att konstruktionen och underlaget är lämpliga för montering av tätskikt och plattsättning. Golvvärme monteras under tätskiktet.

Underlag
Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.

Åtgång

0,2 kg/m² (minst två skikt)

Bruksanvisning
Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med lämplig Kiilto avjämningsmassa för användning under tätskikt och plattor. Underlaget ska vara torrt och rent före applicering av K1.
Applicera ett skikt K1 ångspärr med roller och låt torka. Applicera ytterligare ett skikt och låt torka. Torktiden mellan appliceringarna av skikt är cirka 30 minuter. Totalförbrukningen ska vara 0,2 kg/m² (minst två skikt).
Applicera K2 tätskikt på torrt skikt av K1 ångspärr enligt gällande monteringsanvisning.
Ladda ner monteringsanvisning.

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad
Prestandadeklaration
eBVD


Densitet/specifik vikt
1,3 kg/l

Förvaring
I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år

Åtgång
0,2 kg/m² (minst två skikt)

Underlag
Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.

Viskositet
ca 18 000 MPa

Torktid
ca 30 min. (1:a skikt), ca 1 timme (2:a skikt)

Förpackningsstorlekar
1,3, 6 och 12 kg

Frostbeständighet
Fryser

Typ/bindemedel
PVDC-dispersion

Fuktighet i underlaget
< 90 % RF

Appliceringstemperatur
+ 15–25°C

Värmebeständighet, torr
max. 60°C


  
Följ oss gärna på Instagram och Facebook!