Kiilto Floor Heat DF flytspackel 20 kg

Kiilto Floor Heat DF flytspackel 20 kg

 • 199 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 200 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Fiberförstärkt och dammreducerat flytspackel för badrum och andra rum, med eller utan golvvärme. Rekommenderas för badrum i kombination med Kiilto 70 golvbruk där golvbruket används i duschzonen för att bygga ett kraftigare fall. Kiilto Floor Heat DF ingår även i våra färdiga materialpaket för badrum.

Mängdrabatt

En helpall (48 säckar) 8.999 kr inkl moms.
Frakt 799 kr. Pris i byggvaruhusen: ca 19.600 kr. 

Två helpall (96 säckar) 17.998 kr inkl moms.
Frakt 499 kr. 
Pris i byggvaruhusen: ca 39.200 kr. 

Se även: Färdiga materialpaket för flytspackling

 • Cementbaserad och dammreducerad
 • Fiberförstärkt och lågalkalisk
 • Idealisk för värmegolv (såväl el- som vattenburen)
 • För både planspacklingar och fallbyggnation
 • Gångbar efter ca 1 timme
 • Beläggningsbar efter 1-2 dygn (30 mm), 3 dygn (50 mm)
 • Åtgång 1,7 kg/m²/mm
 • Ca 12 liter färdig massa/säck


Vad är flytspackel?

Flytspackel, även känt som avjämningsmassa, är ett självutjämnande, cementbaserat golvspackel som används för att skapa en jämn yta på golv innan du lägger golvbeläggning såsom kakel, parkett eller matta. Flytspackel är utformat för att flyta ut och fylla ojämnheter och små håligheter, vilket ger en slät och jämn yta.

*) jämfört med byggvaruhandeln

Användningsområde


Flytspackel (kallas även golvavjämningsmassa) för badrum med eller utan golvvärme. Innehåller förstärkande fibrer och lämplig för både varmtvattenrör och elektriska kablar.

Underlaget ska vara rent och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Vid installation av golvvärme, se till att underlaget är tillräckligt stabilt för att klara värmerörelser.

Betongunderlag primas med utspädd 1:4 Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80% vatten) före golvavjämning. Renoveringsytor och skivunderlag måste primas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor och målade ytor, kan även behandlas med Kiilto Fix Primer.

Vid golvvärme, måste underlagsgolvet slipas och rengöras ordentligt före primning och avjämning för att säkerställa korrekt vidhäftning. Rör och kablar för golvvärme måste installeras enligt tillverkarens anvisningar på torr primer/häftbrygga. Fortsätt därefter med golvavjämningen. Ett lågalkaliskt avjämningsskikt skyddar lim- och vinylbeläggningen från skador orsakade av alkalisk fukt i betongen. Studier har visat att 5 mm tjockt avjämningsskikt ger en skyddande effekt. Betongunderlaget måste uppfylla det nationella standarderna.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Rör och kablar för golvvärme ska installeras enligt tillverkarens anvisningar på torr primer/häftbrygga. Fortsätt därefter med avjämningen.

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck).

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt (+10–25 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning.

Avjämningsmassan appliceras jämnt med en bred stålspackel. Under avjämningsarbetet ska du se till att kablar/kabelmatta/rör för golvvärme är ordentligt inneslutna i avjämningsmassan så att värmen fördelas jämnt och att tillräcklig vidhäftning bildas mellan avjämningsmassan och underlaget. Golvavjämningsskiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Lämpligt även för avjämning av målade golv i lätt gångtrafikerade utrymmen, men inte t.ex. golv i garage. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. I golv med golvvärme i torra utrymmen kan Kiilto Link installeras mellan avjämningsmassan och plattorna där det fungerar som ett dämpande lager mot spänningar som bildas i underlaget. Lämpar sig inte för områden som är permanent under vatten (t.ex. pooler). OBS! Undvik att använda för mycket vatten, då det kommer att försvaga ythållfastheten och kan orsaka sprickbildning. 

Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

pH
< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Beläggningsbar

1–2 dygn/ 30 mm, 3 dygn/ 50 mm

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck)

Gångbar

1–3 tim

Krympning

< 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek

3–50 mm

Viskositet

Flytvärde 125–135 mm (EN 12706)

Blandningsförhållande

ca 3,3 l vatten / 20 kg bag (fallbyggnad)

ca 3,7 l vatten / 20 kg säck (planspackling)  

Bearbetningstid

ca 20 min

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

ca 1 mm

Typ/bindemedel

Fiber-plast-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F7 (EN13813), M1