Kiilto K2 Tätskikt

  • 899 kr
    Enhetspris per 
  • Spara 150 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Kiilto K2 är ett rollbart tätskikt för montering av KeraSafe+ våtrumsfolie. Detta tätskiktssystem är det enda som klarat alla Länsförsäkringars tester och ingår även i våra färdiga materialpaket för badrum.

Kiilto K2 kan även används tillsammans med Kiilto K1 rollbar ångspärr (Kiilto K2 utgör med Kiilto K1 Kiiltos rollbara tätskiktssystem K-System).

* ) jämfört med byggvaruhandeln

Kiilto K2 är ett färdigblandat, vattenbaserat tätskikt för golv och väggar i badrum, bastu och liknande våtutrymmen före plattsättning. Ej lämplig till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler) eller vars temperatur överstiger +70°C (t.ex. bastuväggar). Rekommenderas för montering av Kiilto KeraSafe+ våtrumsfolie.

Underlaget ska vara torrt, sugande, dammfritt och jämnt. Allt material som kan försämra tätskiktets vidhäftning ska avlägsnas. Sviktande konstruktioner ska förstärkas innan arbetet påbörjas. Säkerställ att konstruktionen och underlaget är lämpliga för montering av tätskikt och plattsättning. Golvvärme monteras under tätskiktet.

Lämplig för såväl massiva konstruktioner och cementbaserad avjämningsmassa (t ex Kiilto FloorHeat DF) som våtrumsgodkända byggskivor.

Åtgång 1,0 kg/m² (minst 2 skikt) med Kiilto K-system och 0,4 kg/m² med  KeraSafe Foliesystem. 

Bruksanvisning för Kiilto KeraSafe Foliesystem

KeraSafe våtrumsfolie + K2 rollbart tätskikt

Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med flytspackel, t ex Kiilto Floor Heat DF, för användning under tätskikt och plattor. Prima den torra ytan med Kiilto PrimerOne eller  Kiilto Keraprimer före tätskiktsapplicering enligt gällande monteringsanvisningar. Låt primern torka före tätskiktsapplicering. Rör om produkten vid behov före användning. Applicera Kiilto K2 med roller eller pensel på en ren, torr yta och montera Kiilto KeraSafe våtrumsfolie i det våta tätskiktet. Pressa noga fast folien i underlaget och gnid fast den med bred plastspackel. Använd Kiilto KeraSeal i folieskarvar, på skarvremsor och manschetter i vinklar och runt genomföringar. 

Ladda ner monteringsanvisning »

 

Bruksanvisning för Killto K-systemet 

K1 rollbar ångspärr + K2 rollbart tätskikt

Applicera Kiilto K1 ångspärr enligt gällande monteringsanvisning.
Rör om produkten, vid behov före användning. Applicera Kiilto K2 i väggvinklar samt på skarvar och fogar mellan byggskivor och andra underlagsmaterial. Montera skarvremsor och manschetter i vinklar och runt genomföringar på det våta tätskiktet. Applicera Kiilto K2 på hela ytan som ska tätskiktas och låt torka. Applicera Kiilto K2 en gång till på hela ytan som ska tätskiktas och låt torka. Torktiden för det första skiktet är ca 2 timmar och för det andra skiktet ca 6 timmar. Det färdiga tätskiktets tjocklek ska vara minst 0,6 mm. Montera plattorna med Kiilto Superfix DF, Kiilto Flexfix, Kiilto Lightfix, Kiilto Kerapid DF eller Kiilto HighFlex S2 DF.

Ladda ner monteringsanvisning »


Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

Densitet/specifik vikt
1,30 kg/l

Förvaring
I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år

Åtgång
1,0 kg/m² (minst 2 skikt) Kiilto K-system
0,4 kg/m² KeraSafe Foliesystem

Underlag
Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor

Viskositet
ca 40 000 mPas

Torktid
ca 2 timmar (1:a skiktet), ca 6 timmar (2:a skiktet)

Förpackningsstorlekar
1,3, 7 och 14 kg

Sprickutjämningsförmåga
Kategori 2: 0,75 mm Kiilto K-System
Kategori 3: 1,5 mm KeraSafe Foliesystem

Frostbeständighet
Fryser

Typ/bindemedel
Syntetiskt SBR-gummi

Fuktighet i underlaget
Golv och väggar som har spacklats eller avjämnats med Kiiltos produkter kan tätskiktas efter att avjämningsmassan eller spacklet har fått torka tillräckligt länge; se torktiden i produktbladet. Betong < 90 % RF.

Appliceringstemperatur
+ 15–25 °C

Värmebeständighet, torr
max. 60 °C

Ånggenomgångsmotstånd
2 077 000 sek/m (Kiilto K-system)
3 300 000 sek/m (KeraSafe Foliesystem)