Kiilto TopPlan DF 1–10 mm 20kg

Kiilto TopPlan DF 1–10 mm 20kg

 • 299 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 200 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Golvavjämningsmassa med utmärkta självutjämnande egenskaper. Speciellt för avjämning av golv som ska ytbeläggas. Ger en hård och slät yta. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas. 

Vid köp av helpall (48 säckar)
249 kr/säck inkl moms

 • Dammreducerad
 • Lång bearbetningstid
 • Finavjämning av golv
 • Pumpbar, kan även målas
 • Gångbar ca 5 timmar
 • Beläggningsbar 10 mm/16 timmar
 • Lågalkalisk
* ) jämfört med byggvaruhusen
Användningsområde
Lämplig för avjämning av ytor på 1–10 mm före golvläggning. På mindre ytor (ca 2 m²) tjocklek upp till 20 mm. Kiilto Topplan DF kan även användas vid avjämning av betonggolv innan mosaikparkett läggs (minsta skikttjocklek 2 mm). Produkten är näst intill dammfri vid blandning.
Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före avjämningen. Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer eller Kiilto PrimerOne (1 del primer/4 delar vatten) före golvavjämning. För renoveringsytor samt skivunderlag ska ytan primas med outspädd Kiilto Start Primer före avjämning. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

Åtgång

1,6 kg/m² (1 mm skikt)
En säck ger ca 12 liter massa.

Bruksanvisning

Strö långsamt ner TopPlan DF-pulvret under omrörning i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning. Avjämningsmassan appliceras jämnt med en bred stålspackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med pump. Skiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.
Lämpligt även för golv med lätt gångtrafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage eller badrum.
I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningen appliceras under tätskiktet.
Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

pH
< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning 1 år i torrt utrymme

Beläggningsbar

10 mm / 16 timmar (23° C, 50% RF)

Åtgång

1,6 kg/m² (1 mm skikt)
En säck ger ca 12 liter massa.

Gångbar

ca 5 timmar (23° C, 50% RF)

Krympning

< 0,6 ‰ ( 23 °C, 50 % RF )

Skikttjocklek

1–10 mm
20 mm vid små ytor, max 1 m²

Viskositet

Flytvärde 155–165 mm, EN 12706

Brandklass

A2fl-s1

Blandningsförhållande

4,8–5,0 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid

30–40 minuter (23°C, 50% RF)

Ytdraghållfasthet

> 2 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F10 (> 10 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

0,3 mm

Typ/bindemedel

Harts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Tryckhållfasthet

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Appliceringstemperatur

Optimalt +18-23 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F10 (EN13813), M1