Kiilto 70 Golvbruk 5–100 mm 20 kg

Kiilto 70 Golvbruk 5–100 mm 20 kg

 • 149 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 100 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Kiilto 70 är ett cementbaserat golvbruk med hög hållfasthet för gjutning och ifyllning av golv och för fallbyggnation. Snabbhärdande och snabbtorkande. Vi rekommenderar denna för att bygga fall i duschzon. I övriga badrummet kan t ex Kiilto Floor Heat DF flytspackel användas (det är denna kombo vi har i våra färdiga materialpaket). En yta som putsats noggrant kan behandlas med tätskikt. För efterbearbetning av golvytan före beläggning av golv rekommenderar vi flytspackel vid behov.

Vid köp av helpall (48 säckar)
139 kr/säck inkl moms

 • För gjutning, ifyllning och fallbyggnation
 • För skikt på 5–100 mm inomhus
 • Lämplig för värmegolv
 • Även för utomhusbruk
 • Enkel att applicera
 • Gångbar efter ca 2 timmar
 • Beläggningsbar 1–3 dygn/50 mm, 5 dygn/100 mm
 • Åtgång 1,9 kg/m²
 • Ca 11 liter färdig massa/säck
 • Lågalkaliskt

1. Fasta konstruktioner/betongunderlag eller byggnadsskivor:

Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester m.m. och dammsug golvet noggrant. Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer eller Kiilto PrimerOne, 10-20% primer och 80-90% vatten, före applicering av Kiilto 70. Till byggnadsskivor används primern outspädd. Vid utomhusappliceringar och vid ej absorberande underlag primas underlaget med Kiilto Fix Primer eller gör en häftbrygga med t.ex. Kiilto Flexfix, cementbaserad fästmassa med en tandad spackel. I markkonstruktioner måste tillskjutande markfukt förhindras. Använd max mängd vatten (2,8 l/20 kg) vid gjutningar i fasta konstruktioner.

Golvvärme kan installeras direkt på den primade ytan (Kiilto Start Primer eller Kiilto PrimerOne) av betong eller gipsskiva. Värmerör/kablar fixeras i undergolvet med t.ex. smältlim eller monteringsklämmor. Om du använder värmematta av glasfiber använd mer flytande Kiilto Floor Heat DF för golvvärme.

2. Flytande konstruktioner/svaga betongunderlag:

Gjutningen avskiljs från väggar och genomföringar med separerande kantband/elastisk fogmassa. Tjockleken på gjutningen ska vara minst 50 mm tjock armerad konstruktion (t.ex. # 150 Ø 5). Vid golvvärme ska värmekablar/-rör fixeras i armeringen.

Åtgång
1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter massa/säck).

Bruksanvisning för Kiilto 70
Strö långsamt ner pulvret i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda med en maskinvisp tills en slät och jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 min och rör om innan applicering. Blandning kan även ske med en betongblandare (blandningstid ca 3–5 min). Applicera Kiilto 70 i ett jämnt skikt med en rätskiva eller en bred stålspackel. Ytan kan glättas nästan omedelbart efter appliceringen. Gjutningen måste vara torr före avjämning med golvspackel. Påskynda inte torkningen med t.ex. värme eller ventilation (kan ge hårfina sprickor). Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Om golvet inte ska beläggas med ytskikt inom 14 dagar måste ytan täckas med plast senast dagen efter gjutningen.

Tätskikt/ytbeläggning kan installeras 1–3 dagar efter applicering av golvbruket om skiktet är tunnare än 50 mm. Om skiktet är 100 mm kan det beläggas efter 5 dagar vid optimalt torkförhållanden (20 °C, 50 % RF). Golvbruket uppnår snabbt god ytstyrka och binder kemikaliskt den vattenmängd som anges i anvisningarna. Hög fukthalt i underlaget och dåliga torkförhållanden kommer att fördröja härdningsprocessen. Med tanke på golvbeläggning och underlagets fukthalt ska RYL-bestämmelserna och ytbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Vid bedömning av underlagets beläggningsbarhet ska hänsyn tas till hela konstruktionen.

Vid större ytor ska behovet av rörelsefogar tas hänsyn till. Rek ej för golv som ska målas. Rek ej för underlag där parkett ska limmas. I utrymmen där tätskikt används ska golvbruket appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning. OBS! Användning av mer vatten än angivet kommer fördröja torkprocessen och försvaga betongen. Kan även orsaka separation och sprickbildning.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

pH
< 11 (lågalkalisk) 

Förvaring
Oöppnad i torrt utrymme 1 år

Beläggningsbar
1–3 dygn/50 mm; 5 dygn/100 mm 

Åtgång
1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter massa/säck)

Gångbar
ca 2 timmar 

Krympning
Krympning < 0,3 ‰ ( 23 °C, 50 % RF ) 

Skikttjocklek
5–100 mm 

Blandningsförhållande
2,5–2,8 l vatten/20 kg säck 

Bearbetningstid
ca 30 min   

Ytdraghållfasthet
> 1,0 MPa, EN 13813 

Förpackningsstorlekar
Kiilto 70 Golvbruk 20 kg (säck)
Kiilto 70 Golvbruk 20 kg (säck) x 48 (helpall)

Böjhållfasthet
F7 (> 7 MPa), EN 13813 

Max. kornstorlek
ca 3 mm 

Typ/bindemedel
Harts-cement-kvartssandsbaserat pulver 

Fuktighet i underlaget
Betong < 95 % RF 

Appliceringstemperatur
Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C 

Klassificeringar och certifikat
Kiilto 70 golvbruk uppfyller kriterier för Sunda Hus, BASTA, LEED, Nordic Swan och CT-C35-F7 (EN13813) samt har emissionsklass M1.