Kiilto Keramix A+X Tätskikt

 • 899 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 0 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Tätskikt för våtutrymmen med tillskjutande fukt som t ex källare.

Tvåkomponent som appliceras med roller eller pensel på betonggolv och murverk med tillskjutande markfukt. På innerväggar används Kiilto KeraSafe våtrumsfolie som monteras med med Kiilto K2 tätskikt.

KONSTRUKTIONSBESKRIVNING KIILTO KERAMIX TÄTSKIKT FÖR KÄLLARE MED TILLSKJUTANDE FUKT

 

 1. Betonggolv / murverk med tillskjutande markfukt
 2. Vidhäftningsskikt: Kiilto Superfix DF (1,5-2,2 kg oblandat per kvm)
 3. Flytspackel: Kiilto Floor Heat DF (1,7 kg oblandat per kvm & mm)
 4. På vattenbegjuten del med tillskjutande fukt: förfukta och rolla därefter Keramix A+X tätskikt (två skikt, totalt 1,5 kg blandad massa per kvm)
 5. Innerväggar: Kiilto KeraSafe+ våtrumsfolie monterat med Kiilto K2 tätskikt
 6. Kiilto brunnsmanschett
 7. Kiilto fiberremsa mot yttervägg på vattenbegjuten del
 8. KeraSafe innerhörn
 9. KeraSafe kragmanschetter vid rörgenomföringar

Detta kan sedan plattsättas med Kiilto Superfix DF (Kiilto HighFlex S2 DF för natursten) och Kiilto Kakelfog.

Viktigt: Läs alltid gällande produktblad för respektive produkt innan arbetet påbörjas.

Användningsområde

Tätskikt för utrymmen inom- och utomhus som ska plattsättas. Appliceras med roller/pensel. Vid utomhusbruk ska butylförstärkning användas vid genomföringar och skarvar. Lämplig även för tätning av luftläckor. Ej lämplig till objekt som ständigt har vattenbelastning eller vars temperatur överstiger + 60°C.

Underlag
Betong, murad konstruktion, cementbaserat spackel och våtrumsgodkända byggnadsskivor.

Åtgång
1,5 kg/m² blandad massa (två appliceringsskikt)

Bruksanvisning
Blanda Keramix vätskekomponent A med pulverkomponent X i förhållandet 1:1 viktdelar. Skaka om vätskedunken och häll ner vätskan i blandningskärlet. Strö ner pulvret i vätskan under omrörning. Fortsätt blanda tills massan är jämn och klumpfri. Blanda den mängd Keramix åt gången som du hinner applicera under cirka 45 min. Vid applicering av det första lagret kan ett sugande underlag (högst 3 mm) avjämnas med Keramix-massa med stålspackel. Det andra lagret appliceras som vanligt. Om tätskiktet börjat härda får det inte förtunnas med vatten.

Väggar
Ojämna underlag slipas och/eller spacklas vid behov med Kiilto väggspackel som lämpar sig för användning under tätskikt och plattor. Prima den torra väggytan före tätskiktsapplicering med Kiilto Keraprimer enligt anvisningarna. Låt primern torka minst en timme före tätskiktsapplicering. Applicera Kiilto Keramix tätskiktsmassa på vertikala hörn, byggskivornas skarvar och andra skarvar och förstärk dessa områden med KeraSafe Skarvremsa eller Kiilto Fiberremsa. Pressa fast remsan i det färska tätskiktet och försäkra dig om att den överväts. I hörn kan du även använda Kiilto Butylremsa som pressas fast på det primade underlaget före tätskiktsapplicering eller på tätskiktet när det hart torkat. Förstärk rörgenomföringar med färdiga manschetter eller skär ut en lagom stor bit av fiberremsan och skär upp ett hål i mitten, vars diameter är ungefär 10 mm mindre än rörets ytterdiameter. I stället för manschetter kan du även använda Keramix A+X-blandning i blandningsförhållandet 3,5 delar vätska A och 5 delar pulver X. Vid användning av manschetter, pressa manschetten på färskt Keramix och försäkra dig om att den överväts. Applicera Keramix med roller på hela ytan som ska tätskiktas och låt torka ungefär en timme (färgförändring). Torktiden beror på appliceringens tjocklek och rådande förhållanden. Applicera ett andra lager Keramix och låt torka minst 1,5 tim (färgförändring). Kontrollera tätskiktytans täthet. Behandla tunna eller sugande ställen med Kiilto Keramix och låt torka tillräckligt. Det färdiga tätskiktets tjocklek ska vara minst 0,8 mm.

Golv

Ojämna underlag slipas och/eller spacklas vid behov med Kiilto golvspackel. Prima den torra golvytan före tätskiktsapplicering med Kiilto Keraprimer enligt anvisningarna. Låt primern torka minst en timme före tätskiktsapplicering.

Applicera Keramix i golvvinklar och runt rörgenomföringar och montera KeraSafe Skarvremsa eller Kiilto Fiberremsa genom att pressa fast den i färskt Keramix. Försäkra dig om att remsan överväts. Vid ytter- och innerhörn kan du använda färdiga hörnmanschetter. Alternativt kan hörnen förstärkas med Kiilto Butylremsa PP som pressas fast på det primade underlaget eller på tätskiktet. Vid rörgenomföringar kan du också använda Keramix A+X-blandning i blandningsförhållandet 4,25 delar vätska och 5 delar pulver. Förstärk golvbrunnen med Kiiltos självhäftande Brunnsmanschett. Pressa omsorgsfullt fast Brunnsmanschetten på det primade underlaget och skär i mitten av brunnsmanschetten ett runt hål, vars diameter är ungefär 40 mm mindre än brunnens. Avsluta med att försiktigt montera brunnens klämring på plats. Använd brunnstillverkarens anvisade hjälpmedel som sådan finns. Applicera Keramix tätskikt på Brunnsmanschetten. Applicera Keramix på hela golvytan som ska tätskiktas och låt torka ungefär en timme (färgförändring). Applicera ett andra lager Keramix på uppvik och hela golvytan och låt torka minst 1,5 tim före plattsättning (färgförändring). Torktiden beror på appliceringens tjocklek och rådande förhållanden. Tätskiktets ska vara min 0,8 mm. Kontrollera tätskiktytans täthet. Behandla tunna eller sugande ställen med Kiilto Keramix och låt torka tillräckligt.

Användning utomhus:

Du kan använda Kiilto Keramix tätskikt utomhus och i utrymmen som utsätts för köld på betong och andra tillräckligt starka cementbundna underlag före plattsättning. Läs mer om användning utomhus i Tekniskt datablad nedan.

Miljö & säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Produktblad PDF

Säkerhetsdatablad PDF

 

Appliceringstemperatur
+ 10–25 °C

Bearbetningstid
ca 45 min.

Blandningsförhållande
1: 1 (A + X) normal användning
3,5: 5 (A + X) tätning av genomföringar i vägg
4,25: 5 (A + X) tätning av genomföringar i golv

Densitet/Specifik vikt
ca 1,2 kg/l.

Fuktighet i underlaget
Golv och väggar som är spacklade eller avjämnade med Kiilto produkter kan tätskiktas efter nödvändig torkningstid som anges i produktbladet.

Nygjuten betong < 90 % RF Gammal betong < 95 % RF Observera att angränsande byggdelar kan kräva ett lägre RF-värde än tätskiktet.

Förpackningsstorlekar
5 + 5 kg
10 + 10 kg

Förvaring
I oöppnade förpackning, över + 1 °C, 1 år.

Skikttjocklek
0,8 mm

Sprickutjämningsförmåga
Kategori 1 0,4 mm (1,5 kg/m²) ETAG
≥ 0,75 mm (EN 14891)
≥ 0,75 mm (- 5 °C) (EN 14891)

Typ/bindemedel
Styrenakrylat (komponent A) och cement (komponent X)

Underlag
Betong, murad konstruktion, cementbaserat spackel och våtrumsgodkända byggnadsskivor.

Värmebeständighet, torr
max. 60 °C

Ytdraghållfasthet
≥ 0,5 MPa

Blandningens färg
Grå

Frostbeständighet
Vätskekomponent A fryser

Ånggenomgångsmotstånd
90 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)

Åtgång
1,5 kg/m² blandad massa (två appliceringsskikt)